دارایان

روند سپرده‌های دیداری هنوز هم ثبات قیمت دارایی‌ها را نشان می‌دهد

photo 2023 12 14 13 30 23 photo 2023 12 14 13 30 34

آمار پولی کشور از بهترین متغیرهایی است که می‌تواند روند بازارهای مختلف از جمله طلا، ارز، سهام و مسکن را نشان بدهد. سپرده‌های دیداری در بانک‌ها آن جزء از نقدینگی است که سریع‌تر از یک بازار به بازار دیگر جابجا می‌شود و بهتر می‌تواند نشان دهد که در بازارها ثبات قیمت داریم یا جهش قیمت.
بانک مرکزی فقط تا شهریور امسال آمار این سپرده‌ها را منتشر کرده و ما در دارایان با آمار چند بانک منتخب تا پایان آبان ماه وضعیت این سپرده‌ها را بررسی کردیم.
در ماه‌های اخیر وضعیت این سپرده‌ها هنوز هم تقریبا ثبات دارد. نمودار نرخ رشد ماهانه بهتر این موضوع را نشان می‌دهد چون یا کاهش داشته یا رشد ناچیزی داشته. اگر  این سپرده‌ها برای بیش از سه ماه بالای حدود ۵ درصد رشد ماهانه داشته باشد به گونه‌ای که روند رشد سالانه این سپرده‌ها افزایشی شود می‌توان گفت که بازارها در حال خروج از ثبات قیمتی و حرکت به سمت یک جهش هستند که تا پایان آبان چنین چیزی در آمار مشاهده نمی‌شود.

دسترسی به داشبورد‌های اقتصادی دارایان