دارایان

آموزشی و مهارت‌افزایی

واحد دانش اقتصادی دارایان دو هدف مهم را دنبال می‌کند.

یک: آموزش با هدف افزایش مهارت دانش‌آموختگان دانشگاهی و کاهش ناهمخوانی میان تحصیلات آنها و نیازهای بازار کار

دو: آموزش تخصصی منابع انسانی سازمان‌ها و شرکت‌ها به منظور توانمندسازی آنها در پیشبرد برنامه‌های تحول سازمانی

دوره‌های آموزشی

Untitledcopy

مرور هفتگی بازار دارایی‌ها با دارایان (29 بهمن)

Untitledcopy

مرور هفتگی بازار دارایی‌ها با دارایان (8 بهمن)

آموزش پیشرفته اکسل

دوره آموزشی اکسل (مقدماتی)

d4c9b7b4e4828e0227eb82f45332e7d7

دوره کاربردی تحلیل بازار مسکن

pbi site

آموزش پاور‌بی‌آی(مقدماتی)