دارایان


خدمات ما

a4dbda9524cdf7ebb94329b29668b6d7

شرکت دارایان با اتکا به کارشناسان مجرب و متخصص در زمینه اقتصاد و امور مالی و هوش تجاری از این توانایی برخوردار است که با ارزیابی دقیق داده‌های موجود در بازار، شرکت‌ها و سازمان‌ها، مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی عملکردی در فعالیت‌ها را شناسایی نموده و راه‌حل‌های اقتصادی و اثربخش ارائه دهد.


تحلیل داده‌های اقتصادی

ce25431101ee3515472d8c542d0addb2

خدمات مشاوره سرمايه‌گذاري دارايان، زنجيره كاملي از تخصص‌هاي مورد نياز براي ارائه خدمات زير مي‌باشد:

_شناسايي و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گداري

به ويژه در بخش مسكن و ساختمان 

_ارزيابي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري

_ارزيابي عملكرد سبد سرمايه‌گذاري


مشاوره سرمایه‌گذاری

d859c65c9650e76b5fc30e8ff0163dae 1

واحددانش اقتصادی دارایان دو هدف مهم را دنبال می‌کند.

یک: آموزش با هدف افزایش مهارت دانش‌آموختگان دانشگاهی و کاهش ناهمخوانی میان تحصیلات آنها و نیازهای بازار کار

دو: آموزش تخصصی منابع انسانی سازمان‌ها و شرکت‌ها به منظور توانمندسازی آنها در پیشبرد برنامه‌های تحول سازمانی

آموزشی و مهارت‌افزایی