دارایان

تحلیل داده‌های اقتصادی

دارایان با اتکا به تحلیلگران مجرب و متخصص در حوزه‌ داده‌های اقتصادی، تحلیل و بررسی و مصورسازی داده های کلان اقتصادی، به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از شاخص ها و متغییرهای منتشر شده در کمترین زمان به درکی دقیق از بازارهای مسکن، طلا، سرمایه، تورم و… دست یابید و با دیدی باز اقدام به تصمیم‌گیری کنید.

داشبوردهای اقتصادی

داشبورد بازار مسکن

20f84999c1bb7a7e8cb3370e7b9e4999

داشبورد اقتصاد کلان

afaa9e93bdb96d7ad9b8f5c9cd273f49

داشبورد اقتصاد استان ها

داشبورد بانك‌ها​

open banking 1200 1662083126 1

داشبورد تجارت خارجی

IMG 20231211 131621 520

داشبورد بازار دارایی‌ها

af5c1182913d06ce07857fe25fc88ad7