دارایان

تورم حدود ۱۰۰ درصدی گوشت در یک سال اخیر!

photo 2024 01 05 23 20 09

در حالی که بازارهای مختلف در رکود است و افزایش حقوق‌ها کمتر از میانگین تورم ۴۰ درصدی بوده شاخص قیمت گوشت در یک سال اخیر حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده.

تورم نقطه به نقطه ماهی‌ها و صدفداران با ۷۴ درصد و خدمات حمل و نقل عمومی با ۵۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

دسترسی به داشبورد اقتصاد کلان دارایان