دارایان

نرخ رشد قیمت مصالح ساختمانی(آبان 1402)

Slide1 auto x2 2

از رشد ۲۰ درصدی گچ تا کاهش ۶ درصدی آهن

کدام گروه مصالح ساختمانی در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصل پیش افزایش قیمت بیشتری داشته است؟

دسترسی به داشبوردهای تخصصی مسکن دارایان