دارایان

بهبود سیاستگذاری بخش عمومی

سیاست‌گذاری بخش عمومی را می‌توان عملاً سیستمی از قوانین، فرآیندهای نظارتی، اقدامات و اولویت‌های تامین مالی دانست که توسط دولت و یا سایر نهادهای عمومی به کار گرفته می‌شود. گستره وسیع و آثار مستقیم سیاست‌های عمومی بر رفاه شهروندان به روشنی ضرورت تلاش برای ارتقای کارایی این سیاست‌ها را آشکار می‌سازد.

یکی از خدمات دارایان، کمک به بهبود عملکرد سیاست‌گذاری بخش عمومی از طریق ارزیابی آثار اجرای این سیاست‌ها است. طراحی و آزمودن آثار سیاست‌های رفتاری برای سنجش واکنش مردم به این سیاست‌ها از دیگر خدمات پلی‌کلینیک کسب‌وکار است.

سنجش و پایش محیط کسب‌وکار، اندازه‌گیری هزینه‌های معاملاتی تحمیل شده توسط بخش عمومی به فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهای اصلاح فرآیندهای حاکم بر کسب‌وکارها از خدمات دیگری است که دارایان در سال‌های اخیر دنبال کرده است.

جزئیات خدمات

ارزیابی تأثیر اجرای سیاست

ارزیابی تأثیر اجرای سیاست

ارزیابی‌های‌ تأثیر سیاست (PIA) تحلیل‌‌های مبتنی بر شواهد هستند که اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی سیاست‌های عمومی را ارزیابی می‌کنند. ارزیابی تأثیر سیاست‌ها، امروزه به یکی از ارکان اصلی چرخه سیاست‌گذاری بخش عمومی در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. این ابزار، با اتکا به تحلیل‌های مبتنی بر شواهد آماری، سیاست‌گذاران را قادر می‌سازد آثار احتمالی سیاست‌های عمومی را پیش از اجرای گسترده، به صورت پایلوت در زیرنمونه‌هایی از جامعه اجرا نموده و محک بزنند.

 

محورهای اصلی این بسته خدماتی:

  • اثربخشی: اجرای این سیاست چه تأثیری بر مشکل مورد نظر دارد؟
  • تبعات ناخواسته: اجرای این سیاست چه اثرات ناخواسته‌ای به دنبال دارد؟
  • عدالت: اثرات این سیاست بر گروه های مختلف جمعیتی چیست؟
  • هزینه: هزینه مالی پیاده سازی این سیاست چقدر است؟
  • امکان سنجی: آیا اجرای این سیاست از نظر فنی امکان پذیر است؟
  • مقبولیت: آیا ذینفعان سیاست، آن را قابل قبول می دانند؟

 

دستاوردهای این بسته خدماتی:

  1. آگاه ساختن سیاستگذاران از پیامدهای بالقوه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سیاست‌ها
  2. بهبود شفافیت و در نتیجه افزایش مشروعیت "سیاستگذاری"
  3. افزایش مشارکت عمومی در اجرای سیاست‌ها به دلیل آگاهی از پیامدهای آن
  4. افزایش کنترل‌پذیری آثار سیاست‌ها

طراحی و اجرای سیاست‌های رفتاری

طراحی و اجرای سیاست‌های رفتاری

درحال به روز رسانی...

مقررات‌گذاری انحصارات طبیعی

مقررات‌گذاری انحصارات طبیعی

در حال به روز رسانی...

طراحی الگوهای قیمت‌گذاری

طراحی الگوهای قیمت‌گذاری

درحال به روز رسانی...

قیمت‌گذاری پروانه‌های ساختمانی و عوارض شهری

قیمت‌گذاری پروانه‌های ساختمانی و عوارض شهری

درحال به روز رسانی...

سنجش و پایش محیط کسب‌وکار

سنجش و پایش محیط کسب‌وکار

درحال به روز رسانی...