دارایان

داشبورد تجارت خارجی

با توجه به وضعیت عدم اطمینان در اقتصاد، امروزه بررسی شاخص‌های مربوط به تجارت بین‌الملل به نیاز ضروری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبديل شده‌است.

ما در دارايان در قالب داشبورد تجارت خارجى با تحليل داده‌هاى بین‌المللی و شاخص‌های موثر بر تجارت و ارائه پیش‌بینی از وضعیت تجارت خارجی ریسک سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری را برای شما به حداقل می‌رسانیم.