دارایان

IMG 20230829 081904 533

علی چشمی

رئیس هیئت مدیره/ موسس و مدیر توسعه برند دارایان

دکتری اقتصاد

InShot 20240521 132854421
InShot 20230920 093331201
InShot 20230920 093304497

مهدی فیضی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتری اقتصاد

ریحانه غیور

مدیر عامل

کارشناسی ارشد اقتصاد

زهرا یامی

عضو هیئت مدیره/ مدیر تیم فنی

کارشناسی ارشد اقتصاد

photo 2023 11 21 16 54 07
دکتر ملک الساداتی۱ ۱
Remove bg.ai 1716709174249

رضا لطفی

مدیر بازاریابی و فروش

دکتری مدیریت بازاریابی

سعید ملک‌الساداتی

مدیر تحلیل دیتا

دکتری اقتصاد 

ناصر نامنی

مدیر آموزش و مشاور سرمایه گذاری

کارشناس ارشد اقتصاد

1713159176262
13787

سمانه خالقی

کارشناس اقتصادی

دانشجوی کارشناسی اقتصاد 

 

رسول خدادوست

تحلیلگر اقتصادی و مالی

کارشناس ارشد اقتصاد