دارایان

درآمدهای مالیاتی، افزایشی اما بودجه عمرانی، کاهشی!

photo 2024 01 27 12 39 57

یکی از عوامل مهم در رونق و رکود اقتصادی، سیاست‌های مالی دولت‌ها است. افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج عمرانی به عنوان سیاست مالی انقباضی شناخته شده و باعث رکود می‌شود.

برای بررسی درست وضعیت مالیات‌ستانی و مخارج عمرانی دولت باید اثر تورم در آمارهای رسمی خنثی شود به عبارتی به قیمت ثابت محاسبه شود.
طبق نمودار، وقتی رقم درآمدهای مالیاتی و مخارج عمرانی دولت به قیمت ثابت ۱۴۰۰ محاسبه شد می‌بینید که با ابن که مالیات‌ها در حال افزایش است اما مخارج عمرانی در حال کاهش است یعنی هر دو سیاست مالی دولت، انقباضی است و باعث رکود.

پی‌نوشت: ارقام مربوط به سال ۱۴۰۲ مربوط به قانون بودجه و ارقام ۱۴۰۳ مربوط به لایحه بودجه است. تورم کل سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فرض شده است مانند ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ یعنی حدود ۴۰ درصد باشد.

دسترسی به داشبورد اقتصاد کلان دارایان