دارایان

قیمت حقیقی مسکن در حال کاهش

photo 2024 01 08 18 44 19

زمانی که قیمت حقیقی مسکن افزایش پیدا می‌کند یعنی نرخ رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) است.

در نمودار می‌بینیم از شهریور ۱۴۰۰ تا اوایل ۱۴۰۲ قیمت حقیقی مسکن روند افزایشی داشته اما در چند ماه اخیر روند کاهشی پیدا کرده و در حال برگشت به قیمت حقیقی ۲ سال پیش یعنی شهریور ۱۴۰۰ است.

عوامل مختلفی در این موضوع نقش دارند:

۱. تخلیه حباب جهش‌های قیمتی مسکن: این جهش‌ها یک حباب موقتی ایجاد می‌کنند وقتی قیمت مسکن به دلیل هیجانات بازار بیشتر از ارزش ذاتی آن می‌شود. در ماه‌های اخیر، این حباب در حال تخلیه است.

۲. در سال‌های اخیر به دلیل این که تولید مسکن به اندازه تقاضای آن نبوده است  قیمت نسبی آن نسبت به سایر کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده است.

۳. افزایش قیمت نهادهای ساختمانی و قیمت زمین هم در این موضوع موثر بوده است.

بنابراین اگر قیمت حقیقی مسکن به سطوح قبلی برگردد یک موقعیت خرید جذاب در بازار مسکن ایجاد می‌شود.

جزییات بیشتر درباره این نماگر بازار مسکن و نمودارهای مفصل دیگر درباره این بازار را در داشبورد مسکن دارایان ببینید