دارایان

بازار مسکن همچنان آرام!

InShot 20240224 121142626

در دی ماه 1402 قیمت مسکن مناطق تهران نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش داشته است. در این ماه، شاهد بیشترین افزایش نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران طی 6 ماهه دوم سال بودیم.

این در حالی است که نرخ رشد سالانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی ماه 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل 46.5 درصد بوده است.
این روند نرخ رشد سالانه و میزان نرخ رشدهای ماهانه اخیر نشان می‌دهد که ثبات در بازار مسکن هنوز هم برقرار است و نشانه‌ای از جهش در این بازار دیده نمی‌شود.

دسترسی به داشبوردهای تخصصی مسکن دارایان