دارایان

بورس سهام، بهترین سرمایه‌گذاری در آذر 1402

photo 2023 12 30 12 16 39

در آذر 1402 بورس تهران با 9 درصد رشد ماهانه تنها بازاری بود که نرخ رشد آن از تورم بیشتر بود.

نرخ دلار و قیمت مسکن با کاهش  حدود 2 درصدی ماهانه بازدهی نامناسبی داشتند.

قیمت سکه نیز در آذر ماه نسبت به ماه گذشته تغییر چشم گیری نداشت.

دسترسی به داشبوردهای تخصصی مسکن دارایان