دارایان

سبزیجات در صدر تورم ماهانه آذر ماه ۱۴۰۲

photo 2024 01 05 22 45 42

در آذرماه 1402 سبزیجات با نرخ تورم ماهانه 14.4درصد دارای بالاترین نرخ تورم ماهانه بود.

بعد از آن، میوه و خشکبار با 8.2 درصد و گوشت قرمز و گوشت ماکیان با 4.4 درصد تورم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

اما مرکز آمار برای روغن و چربی‌ها و آب و برق و سوخت کاهش قیمت گزارش کرد.

دسترسی به داشبورد اقتصاد کلان دارایان