دارایان


به خانواده دارایان بپیوندید

همکاری با دارایان

شما می توانید با تکمیل فرم زیر با دارایان همکاری نمایید که غالب همکاری می تواند به شیوه های زیر باشد:

  • مجری یا مشاور پروژه های پژوهشی و تخصصی
  • مدرس دوره های آموزشی
  • همکاری به صورت کارآموز و یا کارشناس در دارایان

این فرم توسط دانشجویان و یا افرادی که قصد دارند به صورت کاراموز یا کارشناس با دارایان همکاری کنند تکمیل گردد

این فرم توسط مشاور حوزه‌های تخصصی، مجری پروژه‌های پژوهشی و یا مدرسان که قصد دارند با دارایان همکاری کنند تکمیل گردد